Начало

Сдружение „Българска военнополицейска асоциация” е неправителствена и доброволна организация на симпатизанти, бивши и настоящи служители на Служба „Военна полиция“, обединяваща физически и юридически лица на основата на професионалния интерес на членовете и за укрепване и подпомагане на отбранителните способности на Република България и военнопатриотичното възпитание и подготовка на населението и младежта.

************** 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В тези времена на криза Управителният съвет на Българската военнополицейска асоциация поздравява всички военни полицаи (бивши и настоящи) с празника на Служба “Военна полиция“ – 5 ноември 2020 г., и им пожелава най-вече здраве, целеустременост и висок професионализъм при изпълнение на войнския им дълг.

Само сплотени, дисциплинирани и отговорни ще преодолеем кризата предизвикана от COVID-19 и ще утвърдим авторитета на Българската Военна Полиция.

От УС

************** 

След дълго отлагане на 10 октомври 2020 г. от 18,00 ч. в хотел „Пенелопа Палас“ гр. Поморие се проведе Отчетното събрание на БВПА за 2019 г. На него присъстваха 41 делегати от всички регионални структури на асоциацията. Събранието протече при предварително обявения дневен ред и прие Отчета на БВПА и Финансовия отчет. Съпругата на на нашия колега Йордан Йорданов от негово име прочете благодарствено писмо до БВПА за оказваната финансова и морална помощ при лечение на неговото заболяване. Разисквани бяха организационни въпроси.

След завършване на официалната част имаше тържествена вечеря. Снимки от мероприятието можете да видите в раздел „Галерия“.

От УС

************** 

БВПА като неправителствена и военнопатриотична организация с нестопанска цел, подкрепя справедливите протести на българските граждани и призовава своите членове да се включат активно в тях, като спазват закона и не се поддават на провокации.

От УС

************** 

ПОКАНА

Управителният съвет на Българската военнополицейска асциация уведомява своите членове, че свиква Общо отчетно събрание, което ще се проведе на 10 октомври 2020 г. (събота) от 18,00 ч. в хотел „Пенелопа Палас“ гр. Поморие. За Общото събрание е определена делегатска квота от 1 представител на 10 члена, съгласно чл. 13, ал. 1 от Устава. Делегатите да бъдат избирани на събрания на регионалните структури на БВПА.

На делегатите да бъдат издадени делегатски карти от председателите на регионалните структури.

Събранието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на отчет на БВПА за 2019 г.
  2. Приемане на финансовия отчет на БВПА за 2019 г.
  3. Други.

от УС

************** 

ПОЯСНЕНИЕ: За плащане на членски внос и залепване на стикери върху членските карти – търсете ръководителите на регионални структури. Членският внос може да се плати и през сайта от функцията „Дарения и Плащания“, като в пояснение се пише „ЧЛЕНСКИ ВНОС за 20….г.“. Членовете на БВПА от София за поставяне на стикерите да се обръщат към Георги Стефанов– 0888410936.

************** 


ВОЕННА ПОЛИЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ

_MG_4689