Начало

Сдружение „Българска военнополицейска асоциация” е неправителствена и доброволна организация на симпатизанти, бивши и настоящи служители на Служба „Военна полиция“, обединяваща физически и юридически лица на основата на професионалния интерес на членовете и за укрепване и подпомагане на отбранителните способности на Република България и военнопатриотичното възпитание и подготовка на населението и младежта.

************** 

БВПА като неправителствена и военнопатриотична организация с нестопанска цел, подкрепя справедливите протести на българските граждани и призовава своите членове да се включат активно в тях, като спазват закона и не се поддават на провокации.

От УС

************** 

ПОКАНА

Управителният съвет на Българската военнополицейска асциация уведомява своите членове, че свиква Общо отчетно събрание, което ще се проведе на 10 октомври 2020 г. (събота) от 18,00 ч. в хотел „Пенелопа Палас“ гр. Поморие. За Общото събрание е определена делегатска квота от 1 представител на 10 члена, съгласно чл. 13, ал. 1 от Устава. Делегатите да бъдат избирани на събрания на регионалните структури на БВПА.

На делегатите да бъдат издадени делегатски карти от председателите на регионалните структури.

Събранието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на отчет на БВПА за 2019 г.
  2. Приемане на финансовия отчет на БВПА за 2019 г.
  3. Други.

Отчетното събрание ще се проведе на посочената дата при условие, че ограниченията заради Корона вируса са отпаднали.

от УС

************** 

ПОЯСНЕНИЕ: За плащане на членски внос и залепване на стикери върху членските карти – търсете ръководителите на регионални структури. Членският внос може да се плати и през сайта от функцията „Дарения и Плащания“, като в пояснение се пише „ЧЛЕНСКИ ВНОС за 20….г.“. Членовете на БВПА от София за поставяне на стикерите да се обръщат към Георги Стефанов– 0888410936.

************** 


ВОЕННА ПОЛИЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ

_MG_4689