Начало

 

Сдружение „Българска военнополицейска асоциация” е неправителствена и доброволна организация на симпатизанти, бивши и настоящи служители на Служба „Военна полиция“, обединяваща физически и юридически лица на основата на професионалния интерес на членовете и за укрепване и подпомагане на отбранителните способности на Република България и военнопатриотичното възпитание и подготовка на населението и младежта.

           

СЪОБЩЕНИЕ:

 

Традиционният коледен турнир по стрелба с пистолет се проведе на 15 декември 2018 г. на стрелбището на ЦСКА – в района на РСВП-София. Тази година регламента на състезанието бе за индивидуални участници по кръгла мишена на 25 м. с 3 пробни изстрела и 10 зачотни изстрела. В състезанието взеха участие 20 състезатели. Класиране:

Първо място – Велчо Сарийски – 89 т.

Второ място – Христо Вълков – 78 т.

Трето място – Мирослав Ангелов – 71 т.

Подробности за турнира можете да видите в рубрика “Галерия“.

************** 

Стрелкови клуб ЦСКА организира безплатна подготовка по спортна стрелба за ученици в V, VI и VII клас. С цел кандидатстване в спортно училище СУ „ Ген. Владимир Стойчев“

Подготовката ще се провежда всяка събота от 10:00 до 12:00ч. в Стрелбищен комплекс ЦСКА ет. 3 – ти адрес: гр. София, бул. „ Асен Йорданов“ № 2 – до борса „ Къра“.

E-mail: stcska@abv.bg;

Фейсбук: STRELKOVI KLUB CSKA-Sofia

За контакт: 0878 21 40 10 – И. Кехайов; 0887 55 49 36 – Л. Атанасова

************** 

Уважаеми колеги фирма BULPOST търси да назначи шофьори за извършване на куриерски услуги в системата на Български пощи. Желаещите да започнат работа да търсят Денчо Балев – тел. 0888 334 948.

************** 

Българската Военно-полицейска асоциация от 21.05.2018 г. е пълноправен член на Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана (НАФТСО). Асоциацията е учредена през 2001 г. и е сдружение с идеална цел обединяващо търговски дружества, предоставящи услуги в сферата на сигурността.

 

От 2005 г. е член на Конфедерацията на европейските услуги за сигурност CoESS. Член е и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и е представена в Икономическия и социален съвет на РБ. Инициатор е на множество промени в законите касаещи частната охранителна дейност и контрола на общоопасните средства. О.р. ген. Иван Мечков е избран за член на УС на НАФТСО, а о.з. полк. Радослав Христов за главен секретар. Подробна информация можете да намерите на сайта на асоциацията: http://naftso.org/.

Членството на БВПА в тази организация ще даде възможност да се запознаем от близо с дейността на фирмите за охрана и сигурност, да участваме активно при промяна на нормативната уредба и да разширим възможностите за намиране на подходяща работа за наши членове.

**************  

5 ноември 2018 г.

По случай празника на Служба “Военна полиция“, Управитерният съвет на БВПА поздравява всички военни полицаи (бивши и настоящи) и им пожелава здраве, късмет и все по-големи професионални успехи при изпълнение на отговорните им задачи.

Нека да бъдем сплотени и отговорни за да издигнем авторитета на Българската Военна Полиция. 

 **************  

За операцията на Лилия Сашева Йорданова, до 10.07.2018 г. от УС на БВПА, регионалните структури на асоциацията и отделни наши членове са събрани над 4000 лв. Парите са приведени в набирателната сметка обявена на сайта. Кампанията продължава.

Моля присъединете се ако още не сте го направили!!!

**************

Годишната среща на БВПА ще се проведе на 13-14 октомври в Лясковец, комплекс „Лесопарка“. Цена за нощувка, вечеря и закуска – 50 лв. на човек. Ще ползваме и зала. Спането е 22,50, вечерята 27,50. Както и преди кувертът е 20 лв. Желаещите – да се запишат при регионалните ръководители.

**************

Уважаеми членове на БВПА, колеги и симпатизанти, дъщерята на нашия член о.р. 
Сашо Йорданов (дългогодишен преподавател в УЦ на ВП) се нуждае от спешна 
операция в чужбина. 
УС ви призовава да се включите в дарителската кампания. Сметките са: 

02/0000000025343318   Валута: USD    IBAN: BG41STSA93000025343318     BIC: STSABGSF

02/0000000025343306   Валута: BGN    IBAN: BG74STSA93000025343306    BIC: STSABGSF

Това е писмото на Сашо:

Зов за помощ

от о.р. Сашо Панчев Йорданов

Здравейте, приятели!

Моята дъщеря Лилия Сашева Йорданова се нуждае от ЖИВОТОСПАСЯВАЩА ОПЕРАЦИЯ.

В последните две години здравословното състояние на Лили прогресивно се влошаваше, достигайки до последна степен на хронична бъбречна недостатъчност . Единственият шанс за връщане на Лили към пълноценен живот е трансплантация на бъбрек в чужбина. Цялата сума необходима за това е непосилна за семейството ми ,тъй като само операцията струва 30.000 USD. Семейство, роднини и приятели таим дълбока надежда, че с общи усилия, любовта и състраданието на хората, това може да се случи. Ще сме ви признателни за всяка помощ. Дълбок поклон и пожелания за много здраве и благоденствие към всеки, който помогне.

 **************

На 21.04.2018 г. от 17.30 часа в гр. Плевен,  на основание чл.13, ал.2 от Устава, се проведе Общо събрание на Българска военно-полицейска асоциация. Поканените делегати по списък бяха 42. На заседанието присъстваха 29.

Общото събрание бе законно и можеше да взема решения. За деловото му протичане бе избрано ръководство в състав: председател Иван Мечков и протоколчик Мирослав Ангелов.

Събранието премина при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчет на БВПА за 2017 г.
 2. Приемане на финансовия отчет на БВПА за 2017 г.
 3. Приемане на бюджета на БВПА за 2018 г.
 4. Приемане на промени в Устава на БВПА.
 5. Освобождаване на член на УС.
 6. Избор на нови членове на Управителния съвет.
 7. Други.

По решение на ОС финансовият отчет за 2017 г. бе публикуван на сайта на БВПА в рубриката “Документи“.

                                          От УС

**************

ПОКАНА

Българската Военно-полицейска Асциация, уведомява своите членове, че на основание Решения на УС, Протокол № 2 от 05.02. 2018 г. и Протокол № 3 от 12.03.2018 г. се свиква Общо отчетно-изборно събрание. Същото ще се проведе на 21 април 2018 г., събота, от 17,30 ч. в хотел „Балкан“ с адрес гр. Плевен, ул. „Русе“ № 85. Съгласно същите Решения, за Общото събрание е определена делегатска квота от 1 представител на 10 члена, съгласно чл. 13, ал. 1 от Устава. Делегатите да бъдат избирани на събрания на регионалните структури на БВПА и да им се издадат делегатски карти подписани от председателите на регионални структури. Събранието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на отчет на БВПА за 2017 г.
 2. Приемане на финансовия отчет на БВПА за 2017 г.
 3. Приемане на бюджета на БВПА за 2018 г.
 4. Приемане на промени в Устава на БВПА.
 5. Освобождаване на член на УС.
 6. Избор на нови членове на Управителния съвет.
 7. Други.

Осигурена е нощувка в туристически дом “Кайлъка“ – http://td-kailuka.com/.

                                                                                от УС

**************

УС уведомява своите членове, че от 14 до 23 юли включително ще се проведе поредния морски военен лагер с деца от 8 до 17 години. Той ще бъде в хотел „Грийн парк“ – 4 звезди, спане и храна -30 лв. на ден или общо 302 лв. Срок за записване – 05.04.2018 г. Капаро – 102 лв.

Желаещите могат да подадат запитвания и заявки на имейла на Асоциацията или на тел. 0882025985.

************** 

На своето заседание на 05.02.2018 г. Управителният съвет на БВПА реши да прекрати членството на:

 1. Йордан Николов Йорданов от РСВП – Бургас – починал, карта №000350
 2. Росен Иванов Ганчев от БВПА – София – починал, карта № 000020
 3. Тошко Минчев Кунев от БВПА – Пловдив – отказал се, карта № 000103
 4. Валентин Лилов Христов от БВПА – Варна  – отказал се, карта № 000086
 5. Николай Василев Николов от БВПА – София – отказал се, карта № 000046
 6. Борис Иванов Иванов от БВПА – София – отказал се, карта № 000058
 7. Пенка Костова Иванова от БВПА – София – отказала се, карта № 000269
 8. Николай Станков Божинов от БВПА – Враца – не плащане на чл. внос, карта № 000202
 9. Емил Николов Чавдаров от БВПА – Враца – не плащане на чл. внос, карта №000200
 10. Цветанка Найденова Ценова от БВПА – Враца – не плащане на чл. внос, карта № 000279

И ОБЯВЯВА ЧЛЕНСКИТЕ ИМ КАРТИ ЗА НЕВАЛИДНИ !

************** 

Управителният съвет на БВПА поздравява офицерите и сержантите от Военна полиция, участвали в издирването и откриването (на 07.01.2018 г.) на шесторния убиец Росен Ангелов.

Вашите действия ни карат да се гордеем с Българската Военна полиция.

************** 

По случай Празника на Служба “Военна полиция“, Управитерният съвет на БВПА поздравява всички военни полицаи (бивши и настоящи) и им пожелава все по-големи професионални успехи при изпълнение на отговорните им задачи.

Нека да бъдем сплотени и отговорни за да издигнем авторитета на Българската военна полиция. 

 **************  

В чест на празника на Военна полиция – 5 ноември, Българската военнополицейска асоциация организира и проведе традиционния си турнир по стрелба с пистолет. Мероприятието се проведе на 4.11.2017 г. на Стрелбищен комплекс ЦСКА със съдействието на члена на Асоциацията и дългогодишен треньор по стрелба, обучил стотици военни полицаи – Иван Кехайов.

Турнирът премина при повишен интерес, като в него взеха участие 6 отбора – 1 от РС на БВПА – Враца, 4 от РС на БВПА – София и 1 сборен от Враца и София, както и няколко индивидуални участника.

След много емоции, крайният победител бе отборът на София–3 в състав: Радослав Христов, Борислав Димитров и Иван Кехайов.

На второ място се нареди Сборният отбор в състав: Мирослав Ангелов от Враца, Щерьо Ножаров и Методи Методиев от София.

Трети остана София–2 в състав: Георги Стефанов, Васил Василев и Емил Тасков.

Индивидуалното класиране бе оглавено от Радослав Христов с 82 точки от 100 възможни, следван от Мирослав Ангелов със 77 и Иван Кехайов със 76.

Поощрителни награди бяха дадени и на най-младия участник 22-годишния Деян Ангелов, на най-възрастния Георги Цанков и на единствената представителка на нежния пол Марина Усева.

Снимки от събитието можете да видите в раздел “Галерия“.

 **************  

На 14.10.2017 г. в хотел „Диана 3“ в София се проведе традиционната годишна среща на членовете на Българската военнополицейска асоциация. На нея присъстваха представители от почти всички регионални структури. Срещата започна с традиционната снимка (виж Галерия). Тя бе открита от председателя на Асоциацията Иван Мечков. Заместник-председателя Драган Драганов информира членовете, че е закупен принтер за отпечатване на членски карти и по този начин този въпрос ще бъде решен окончателно. Членове на Асоциацията поставиха редица въпроси, които бяха обсъдени и някои от тях намериха своето решение. Един от тях бе тези ежегодни срещи да се провеждат винаги през последната седмица на септември. Бе взето и решение да се проведе турнир по стрелба в чест на празника на Военна полиция, както и отбелязване на това събитие с другарски сбирки във всички регионални структури.

 **************                                                       

На 13.05.2017 г. в гр. Шумен се проведе Общо събрание на Българска военнополицейска асоциация.

         На него бяха приети следните решения:

1. Събранието прие отчета за дейността на асоциацията за 2016 г. и фанинсовия й отчет.

2. Бе приета промяна в чл.15, ал.3 на Устава на БВПА, като Управителния съвет от 7 бе увеличен на 9 души.

3. По негова молба от УС бе освободен Добри Стоянов. Същият бе удостоен със званието „Почетен член“ на БВПА.

За нови членове на УС бяха избрани:

         1. Сергей Куновски от София

         2. Мирослав Ангелов от Враца.

         3. Димитър Йорданов от Варна.

На събранието бяха разгледани и други въпроси с цел подобряване на работата на Асоциацията.      

 **************

БВПА съвместно с други военно-патриотични организации организира морски лагер с военно обучение от 13 юли 2017 г. за деца на членове на Асоциацията и служители във Военна полиция, на възраст от 8 до 18 години. Лагерът е с продължителност 10 и 14 дни. Цената на дете е 30 лв. на ден, което включва храна и спане в 4-звезден хотел „Грийн парк“ до Китен.

Резервацията за лагера е до 15 април 2017 г. За деца под 12 г. таксата за резервация е 50 лв., а за деца от 12 до 18 години е 100 лв., които трябва да се плащат до 15 април.

Лагерът протича приблизително по следния начин: сутрешна физзарядка, занятия като стрелба с пневматично оръжие, лък, ориентиране по карта и др., лекции свързани с военното дело и оцеляване. Задължително ежедневно се осигуряват няколко часа за плаж със занятия по плуване, а за по-големите и гмуркане.

Транспортирането на децата от и до хотела се извършва от родителите.

Записването се извършва на имейла на Асоциацията. След заявка на имейла, ще получите подробности за това, което ви интересува.

 **************

Уважаеми колеги,

На 02.02. 2017 г. бе проведено заседание на Управителния съвет на БВПА при следния дневен ред:

 1. Подпомагане на наш колега – член на БВПА.
 2. Приемане на плана на асоциацията за 2017.
 3. Планиране на Общото събрание.
 4. Обсъждане на нов/и член/ове на УС.
 5. Други въпроси.

По първа точка УС реши на о.з. подп. Георги Димитров Атанасов (болен от изключително рядко заболяване) да бъдат отпуснати 1000 лв от касата на Асоциацията, като при необходимост ще се отпуснат още, в зависимост от възможностите и да му се окаже съдействие за намиране на подходящо лечение и специалисти. 

По втора точка УС прие Плана за работа на БВПА през 2017 г. (вижте рубриката „ПЛАНОВЕ“).

По трета точка УС реши годишното отчетно-изборно събрание да бъде делегатско и да се проведе на 13-14 май 2017 г. в гр. Шумен.

По четвърта точка УС реши да предложи на годишното отчетно-изборното събрание броят на членовете на УС да се увеличи от 7 на 9 човека.

От УС

 **************

Управителният съвет на БВПА напомня на всички членове на асоциацията, че от 01.01.2017 г. в изпълнение на решение на Общото събрание (Протокол № 1/2016 г.) годишният членски внос става 20 лв. От тях 10 лв. ще се заделят за благотворителни и социални цели. Плащането може да се направи през рубриката „Дарения и плащания“ на сайта, в офис на ePay.bg или директно на регионалните ръководители.

 **************

Българска военнополицейска асоциация спонсорира благотворителната коледна изложба „От най-голям, до най-малък: Всички за един!“. В продължение на месец, децата на колеги и приятели от Служба  „Военна полиция“ и „Българска военнополицейска асоциация“ неуморно майсториха глинени съдове, декорации, украса и подаръци, с цел набиране на средства за лечение на болно дете. Тяхното творчество бе представено на 10.12.2016 г . в сградата на „Пърл ПаркМол“, с любезното съдействие и безвъзмездният труд на майсторилница „Сграфито“ и „Сребрева архитекти“. В рамките на събитието бяха събрани 1300 лв., с които подкрепихме 3-годишният Станислав Любомиров Димитров от гр. Бургас в борбата със Сарком на Юинг.
Повече за лечението на Станислав и номерът на дарителската сметка, можете да прочетете тук: http://www.helpstanislav.com

 **************

На 17.12.2016 г. (събота) от 10:00 ч. на стрелбището на ЦСКА, в залата за стрелба с пистолет, ще се проведе коледен турнир по стрелба за членовете на БВПА. Асоциацията осигурява пистолети „Макаров“ и патрони за тях. След стрелбата ще има приятелски обяд. Храна и безалкохолни напитки са подсигурени. Всеки може да донесе и да се похвали със собствено производство питиета, мезета и туршии. Коледното настроение е гарантирано. Желаещите да се обадят на Георги Стефанов – тел. 0888 41 09 36, за да знаем броя на участниците и да се подготвим подобаващо.

Всички членове на Асоциацията са добре дошли. Стрелбата не е задължителна.

 **************

На 26.11.2016 г.(събота) в 11 ч. в парка на Военна академия „Г. Раковски“ бе тържествено открит паметника на Апостола на свободата – Васил Левски. На церемонията присъстваха Президента на републиката Росен Плевнелиев, кмета на София – Йорданка Фъндъкова, ген. Михо Михов, депутати, генерали, офицери, гвардейци, членове на БВПА, много граждани. Дейно участие при изграждането на паметника взе о.р. генерал Петко Драгоев – член на организационния комитет и член на БВПА. Снимки от събитието можете да видите в раздел „Галерия“

**************

На 24.11.2016 г. Председателят на БВПА: о.р. ген. Иван Мечков и членовете на УС: о.р. полк. Радослав Христов и о.р.подп. Павел Иванов направиха презентация на книгата „Българската Военна Полиция“ в градовете Пловдив и Сливен.Срещите преминаха при засилен интерес от страна на бившите и настоящите военни полицаи и симпатизанти.

**************

Излезе календарът на БВПА за 2017 г. Същият ще бъде изпратен на регионалните ръководители, от които можете да си го получите в края на следващата седмица. За да го видите – кликнете ТУК.

 **************
 
Излезе книгата „Българската Военна полиция“, посветена на 25-годишнината от възстановяването ѝ. Ето как изглежда корицата ѝ.

Желаещите да си закупят книгата (цена 10 лв.) могат да се обръщат към регионалните представители, които ще обобщят заявките и ще ги изпратят на имейла на Асоциацията: bvpa@abv.bg . Там могат да се правят и индивидуални заявки.

 **************
На 29.10.2016 г. на стрелбището на стрелкови клуб ЦСКА се проведе ежегодния турнир по стрелба с пистолет, посветен на празника на Военната полиция – 5 ноември.
В турнира участваха 4 отбора от София.
На първо място с резултат от 139 т. се класира отборът в състав: Христо Вълков, Ивайло Митков, Николай Колев.
Второ място зае отборът: Георги Стефанов, Павел Иванов и Велчо Сарийски. Трети бяха: Митко Мицов, Емил Тасков и Стоян Георгиев.
Индивидуални първенци са: 1. Христо Вълков – 51 т.; 2. Велчо Сарийски – 47 т.;
3. Ивайло Митков и Николай Колев с по 44 т.
Победителите бяха наградени с книги от председателя на Асоциацията – Иван Мечков.
Снимки от събитието можете да видите в рубрика „Галерия“.
От Управителния съвет
 
**************

В чест на празника на Военната полиция – 5 ноември, Управителният съвет на Българската военнополицейска асоциация организира турнир по стрелба.

Той ще се проведе на 29 октомври 2016 г. – събота от 10,00 ч. на стрелбището на ЦСКА в района на РСВП – София. Регламентът е 6 изстрела с пистолет „Макаров“ на дистанция 25 метра. Ще се сформират отбори от по 3 души. Резултатите им ще важат и за индивидуалното класиране. Тези, които не участват в отбори ще се състезават индивидуално. Ще има награди. За записване от регионалните структури – на имейла на Асоциацията, а за членовете на софийската организация на тел. 0888 41 09 36 – Георги Стефанов. За допълнителна информация търсете Радослав Христов – Зам. председател на БВПА на тел. 0879 49 66 00.

От Управителния съвет

**************

На 01÷02.10.2016 г. се проведе годишната среща на БВПА в хотел Аугуста – гр. Хисаря. На нея председателят на асоциацията направи кратък отчет за извършеното до момента. Обсъдени бяха организационни въпроси свързани с отпечатването на членските карти, изработката на значките на асоциацията, поддръжката на сайта на БВПА и отпечатването на книгата по случай 25 години от създаването на БВПА. Полк. Драганов изложи идеите на ръководството на Служба „Военна полиция“ за организиране на празника на 05.11.2016 г. и презентацията на книгата. Павел Иванов апелира към членовете да продължат да търсят дарители за събиране на средства за отпечатването на книгата, а к-н Маринела Тенчева предложи желаещите предварително да заплатят по 10 лв. за книгата и след това да я получат по направения списък.

**************

БВПА проведе на 23.04.2016 г. в хотел „Аглика Палас“ – с. Баня, своето отчетно събрание за работата на организацията през 2015 г.

На събранието бяха приети Отчета за работата на асоциацията за 2015 г., Финансовия отчет за 2015 г. и се взе решение от 2017 г. годишният членски внос да се увеличи на 20 лв., като половината от него се задели във фонд за подпомагане на нуждаещи се колеги.

Снимки от събитието можете да видите в рубрика: „Галерия“.

***************

УС на БВПА на своето заседание на 13.01.2016 г, съгласно чл. 8, т. 4 от Устава, взе решение да създаде нова рубрика „Работа“ в сайта на Асоциацията.

Идеята е членовете на БВПА, които имат желание да си намерят работа, да пуснат заявка на имейл bvpa@abv.bg или през рубриката „Контакти“. Тя трябва да съдържа: трите имена, дата на раждане, местоживеене, имейл, телефон за контакт и вида на търсената работа. При наличие на подходящи позиции – ние ще Ви изпратим имейл.

От друга страна, нашите членове и симпатизанти които имат информация за свободни работни места, подходящи за наши колеги, също да я изпращат на този имейл.

По този начин УС се надява да установи по-тясна връзка със членовете на БВПА и реално да им бъде от полза.

***************

На 13.01.2016 г. се проведе заседание на Управителния съвет на БВПА на което бяха приети Отчета за дейността на организацията през 2015 г., Финансовия отчет и Плана за работа на БВПА за 2016 г.  Взеха се и други важни решения. Бяха приети нови 88 члена. Определи се общото събрание на БВПА да се проведе на 23 и 24 април 2016 г. в гр. Сливен при квотен принцип 1 представител на 10 члена. Срокът за плащане на членския внос за 2016 г. да бъде до 15 април 2016 г.

ПОЯСНЕНИЕ: За плащане на членския внос търсете ръководителите на регионалните структури, а членовете на БВПА живеещи в София могат да го платят през сайта от функцията „Дарения и Плащания“, като в пояснение запишат „ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2016 г.“. Ако нямате регистрация в e-Pay.bg или кредитна карта обърнете се към Павел Иванов – 0887926392.

***************

Управителният съвет уведомява, че  значките на сдружението са готови. Те са изработени по съвременна технология в Монетния двор ЕАД и имат златно покритие. Съответните бройки са изпратени на регионалните отговорници от които можете да си ги получите. За гр. София – членовете, които са на служба във ВП да търсят Венцислав Колев тел. 0884110293, а всички останали – Павел Иванов тел. 0887926392.

 


ВОЕННА ПОЛИЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ

_MG_4689