Начало

Сдружение „Българска военнополицейска асоциация” е неправителствена и доброволна организация на симпатизанти, бивши и настоящи служители на Служба „Военна полиция“, обединяваща физически и юридически лица на основата на професионалния интерес на членовете и за укрепване и подпомагане на отбранителните способности на Република България и военнопатриотичното възпитание и подготовка на населението и младежта.

************** 

СЪОБЩЕНИЕ:

Управителният съвет уведомява членовете на БВПА, че  Общото събрание на асоциацията ще се проведе на 24 септември 2022 г. от 18,00 ч. в хотел „Шипка“, гр. София. Делегатската квота се определя на 1 делегат на 10 члена, като бройката се определя в зависимост от броя на членовете в регионалните структури.

Примерно: ако членуват 15 души е 1 делегат, а ако са 16 – 2 делегати; 25 души – 2 делегати, а 26 – 3 делегати и т.н. Делегатите да бъдат определени и подадени до 15 септември 2022 г. на имейла на асоциацията. 

От УС

************** 

ВАЖНО! Всички членове на БВПА, които не са платили членския внос за 2021 г., да го направят до края на месец май 2022 г. на регионалните ръководители, по банков път или през сайта (рубрика: Дарения и Плащания). За гр. София се обърнете към Пламен Пойчев – тел. 0889096760.

От УС

************** 

За Регионалната организация на БВПА в гр. София на 26.03. 2022 г. от 10.30 ч. ще се проведе поход по маршрут с. Кладница – х. Селимица.

За информация : Пламен Пойчев – 0889096760

************** 

Управителният съвет благодари на члена на БВПА Слав Славов за поредното дарение, което направи за Асоциацията. Общо за 2021 и 2022 г. колегата Славов е дарил 500 лв. Това ще увеличи възможностите на Асоцията да подпомага своите членове.

**************

За Регионалната организация на БВПА в гр. София на 26.02. 2022 г. от 10.00 ч. ще се проведе поход в района на село Бистрица по пътеката на Иван Иванов.

За информация : Пламен Пойчев – 0889096760

************** 

За Регионалната организация на БВПА в гр. София на 29.01.2022г. от 09.30 ч. ще се проведе поход по маршрут: от езеро Панчарево (стената до с. Герман) до ВЕЦ „Кокаляне“ и обратно.

Организатор Пламен Пойчев – тел. за информация : 0889096760

************** 

ПОЯСНЕНИЕ: За плащане на членски внос и залепване на стикери върху членските карти – търсете ръководителите на регионални структури. Членският внос може да се плати и през сайта от функцията „Дарения и Плащания“, като в пояснение се пише „ЧЛЕНСКИ ВНОС за 20….г.“. Членовете на БВПА от София за поставяне на стикерите да се обръщат към Пламен Пойчев – 0889096760.

 


ВОЕННА ПОЛИЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ

_MG_4689