Начало

Сдружение „Българска военнополицейска асоциация” е неправителствена и доброволна организация на симпатизанти, бивши и настоящи служители на Служба „Военна полиция“, обединяваща физически и юридически лица на основата на професионалния интерес на членовете и за укрепване и подпомагане на отбранителните способности на Република България и военнопатриотичното възпитание и подготовка на населението и младежта.

************** 

Поздравление за празника на Военната полиция

Въпреки пагубните последствия от четвъртата вълна на COVID-19, Управителният съвет на Българската военнополицейска асоциация е убеден, че българският народ ще намери сили да преодолее и това бедствие. Ние ще излезем от него по-силни, с повече опит и вяра в бъдещето на нашата нация.

По случай 5-ти ноември – професионалния празника на Служба “Военна полиция“, УС поздравява всички военни полицаи (бивши и настоящи) и им пожелава най-вече здраве, целеустременост и висок професионализъм при изпълнение на войнския им дълг.
Само ваксинирани, дисциплинирани и отговорни ще преодолеем кризата предизвикана от COVID-19 и ще утвърдим авторитета на Българската Военна Полиция.

Интервю на о.з. бриг. ген. Иван Мечков пред ВТК по случай 30 годишнината от въстановяване на Военната полиция.

От УС

************** 
П О К А Н А
 
Управителният съвет на Българската военнополицейска асоциация кани членовете на организацията на  традиционната годишна среща. Тя ще се проведе на 9-и октомври 2021 г. в хотел „Иванчов хан“, в к.к. „Свети Константин и Елена“. Спането и храната са в размер на 60 лв. и са за сметка на участниците, както и транспорта до мястото на събитието.
Всички желаещи да участват в срещата да се запишат при регионалните ръководители.
 
От УС на БВПА
 
************** 
На 05.06.2021 г. от 18.00 часа в с. Червен се проведе Общо отчетно-
изборно събрание на Българска военнополицейска асоциация.
На заседанието присъстваха 39 делегати, отсъстваха 6.
Преди започване на събранието о. з. полк. Добри Стоянов поздрави
участниците и разказа как е била създадена Военната полиция, като
отбеляза, че на 5.11.2021 г. тя навършва 30 г.
Събранието протече при следния дневен ред:
1. Приемане на отчет на БВПА за 2019 г.
2. Приемане на финансовия отчет на БВПА за 2019 г.
3. Приемане на нови членове на УС.
4. Други.
След приемана на двата отчета, за нов член на УС бе избран полк.
Ивайло Сотиров, изпълняващ длъжността директор на служба „Военна полиция“ .
Един от основателите на БВПА и дългогодишен член на УС Георги
Георгиев бе удостоен със званието Почетен член на БВПА.
Асен Пейчев, заместник-председател на СИОР и член на БВПА
награди с орден на СИОР за активна военнопатриотична дейност – Иван Мечков, Радослав Христов и Георги Стефанов.
От УС на БВПА

************** 

ДO ПРEЗИДEНТA НA РЕПУБЛИКА БЪЛГAРИЯ
       Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДO МИНИCТЪР-ПРEДCEДAТEЛЯ НA Р. БЪЛГAРИЯ
       Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ

ДO МИНИCТЪРA НA OТБРAНAТA НA Р. БЪЛГAРИЯ
       Г-Н ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ

 OТВOРEНO ПИCМO

УВAЖAEМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

УВAЖAEМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВAЖAEМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА,

Управителният съвет на Българската военнополицейска асоциация се обръща към Вас c апел за възстановяване на нормалната работа на служба „Военна полиция“. Вече четвърти месец службата е без титулярно ръководство. Предишното правителство започна кампания за назначаване за директор на службата на външен за системата „свой човек“. Дори заради него промениха и Прaвилникa зa прилaгaнe нa Зaкoнa зa вoeннaтa полиция в чacттa му зa изиcквaниятa зa нaзнaчaвaнe нa директор нa службата.

Призоваваме в кратки срокове да бъде назначен директор на служба „Военна полиция“ и то от състава на Службата, а не както бяха решили предишните управляващи.

Апелираме и за отмяна на тази промяна в Правилника, за да не се допускат непрофесионални назначения и за в бъдеще.

Тази година служба „Военна полиция“ ще отбележи своята 30-годишнина. Вярваме, че като отговорни държавници, ще вземете най-правилното решение за тази структура, за да може тя да продължи да функционира нормално и без сътресения.

Време е експериментите в службите за сигурност и обществен ред да приключат, а това не може да стане без Вашата принципна позиция, която наблюдаваме през последните седмици.

                                                                            ОТ УС НА БВПА

************** 

ПОКАНА

Българската военнополицейска асоциация, уведомява своите членове, че на основание Решения на управителния съвет (УС) – Протокол № 3 от 10.03.2021 г. и протокол № 4 от 08.04.2021 г. се свиква Общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 05 юни 2021г. (събота), от 18,00 ч. в комплекс „Диана“ село Червен. На основание чл. 13, ал. 1 от Устава, УС определи за Общото събрание делегатска квота от 1 представител на 10 члена. Делегатите да бъдат избирани на събрания на регионалните структури на БВПА.
На делегатите да бъдат издадени делегатски карти от председателите на регионалните структури.
Събранието ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на отчет на БВПА за 2020 г.
2. Приемане на финансовия отчет на БВПА за 2020 г.
3. Избор на нови членове на УС.
4. Други.

Място за провеждане: Комплекс „Диана“ с. Червен – на 10 км. от Асеновград по пътя за Кърджали: www.kompleks-diana.com

Настаняване: след 13:00 ч. на 05.06 2021 г.

Цена: Вечеря и закуска – 35 лв. плащат се на рецепцията.

Настаняване в двойна стая на 1 човек – доплащане 15 лв. на рецепцията.

Нощувките на всички делегати са за сметка на Асоциацията и се плащат от касиера ѝ. Пътните разходи на делегатите са за сметка на регионалните структури. Разходи за други придружаващи лица се заплащат на рецепцията по 60 лв. на човек.

от УС

************** 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Българска военнополицейска асоциация

         Една от целите на Българската военнополицейска асоциация е да подпомага със своите компетенции и възможности държавните органи, институции и местни органи на властта при разработката на програми, планове и проекти, както и да участва при изпълнение на дейности и решаване на задачи, свързани с военнополицейското дело.

         Ние внимателно следим процесите, свързани със служба „Военна полиция“ и сме длъжни да изразим нашето безпокойство от изявлението на министъра на отбраната, че възнамерява да предложи за директор на служба „Военна полиция” – офицер от структурите на Българската армия.  Не се съмняваме в качествата на офицера, който ще бъде предложен, но това означава, че начело на Военна полиция ще е човек без ден стаж в службите за сигурност и обществен ред. Човек, който не познава специфичната дейност, човек спуснат ОТГОРЕ, заради, който ще бъдат променени Закон и Правилник.

          От 2009 г. до този момент длъжността на директор бе заемана от офицери от Военна полиция с нужните качества и професионален опит и едно назначение на външен човек, би могло да доведе до негативни последици в работата ѝ.

          Такива примери през последните десетилетия има много и те никога не са давали добри резултати.

          Българската военнополицейска асоциация апелира към президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, както и към министъра на отбраната да спазят изискванията на Закона и Правилника на Военна полиция и да не допускат компромиси с една от важните за Министерството на отбраната служби.

                                                                  от Управителния съвет

************** 

ПОЯСНЕНИЕ: За плащане на членски внос и залепване на стикери върху членските карти – търсете ръководителите на регионални структури. Членският внос може да се плати и през сайта от функцията „Дарения и Плащания“, като в пояснение се пише „ЧЛЕНСКИ ВНОС за 20….г.“. Членовете на БВПА от София за поставяне на стикерите да се обръщат към Георги Стефанов– 0888410936.

 


ВОЕННА ПОЛИЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ

_MG_4689