Начало

Сдружение „Българска военнополицейска асоциация” е неправителствена и доброволна организация на симпатизанти, бивши и настоящи служители на Служба „Военна полиция“, обединяваща физически и юридически лица на основата на професионалния интерес на членовете и за укрепване и подпомагане на отбранителните способности на Република България и военнопатриотичното възпитание и подготовка на населението и младежта.

************** 

СЪОБЩЕНИЕ

За Регионалната организация на БВПА в гр. София на 29.01.2022г. от 09.30 ч. ще се проведе поход по маршрут: от езеро Панчарево (стената до с. Герман) до ВЕЦ „Кокаляне“ и обратно.

Организатор Пламен Пойчев – тел. за информация : 0889096760

 
************** 

ПОЯСНЕНИЕ: За плащане на членски внос и залепване на стикери върху членските карти – търсете ръководителите на регионални структури. Членският внос може да се плати и през сайта от функцията „Дарения и Плащания“, като в пояснение се пише „ЧЛЕНСКИ ВНОС за 20….г.“. Членовете на БВПА от София за поставяне на стикерите да се обръщат към Георги Стефанов– 0888410936.

 


ВОЕННА ПОЛИЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ

_MG_4689