Начало

Сдружение „Българска военнополицейска асоциация” е неправителствена и доброволна организация на симпатизанти, бивши и настоящи служители на Служба „Военна полиция“, обединяваща физически и юридически лица на основата на професионалния интерес на членовете и за укрепване и подпомагане на тбранителните способности на Република България и военнопатриотичното възпитание и подготовка на населението и младежта.

 

СЪОБЩЕНИЕ:

На 09.12.2023 г. (събота) от 10:30 ч. в стрелбището на дома на културата „Средец“ (бившия младежки дом Лиляна Димитрова) ще се проведе традиционното състезание по стрелба с 9 мм. пистолет. Състезанието ще бъде отборно и индивидуално. Желаещите да участват от София и другите регионални структури да заповядат от 10:15 ч. за записване и инструктаж.

От УС

************** 

С искрено задоволство Ви уведомяваме, че нашият колега и дългогодишен член на БВПА – професор д-р. Христо Христов бе избран за кмет на община Шумен. Нека да му пожелаем да е здрав, инициативен и все така напорист, за да продължи да работи за добруването на гражданите на гр. Шумен и общината.

НА ДОБЪР ЧАС ХРИСТО!

От УС

************** 

С прискъбие Ви съобщаваме, че на 26.10.2023 г. след продължително боледуване почина подполковник ЮЛИ СТОЙНОВ АНГЕЛОВ – роден на 09.09.1955 г. Той бе първият командир на батальон Военна полиция – София, след възстановяването ѝ през 1991 г., от 1993 г. бе началник на 12-ти Военно-полицейски отдел Плевен, а от 2001 г. бе зам. директор на РСС – ВП и ВКР гр.Плевен.

Поклон пред паметта му!

************** 

Както вече беше обявено на 07.10.2023 г. в „Комплекс Свети Никола“ – гр. Сливен се проведе редовната среща на членовете на асоцияцията. Тя премина при изключително добра организация за което УС изказва специална благодарност на Румен Киров – регионален отговорник за Сливен. Събитието започна с разходка в града и разглеждане на културни забележителности. Банкетът бе открит от Павел Иванов, който от името на УС поздрави присъстващите и им пожела приятно изкарване. На следващия ден времето беше чудесно за разходка и част от гостите се качиха с лифта в парка Сините скали. Всички останаха много доволни. Подробности можете да видите в раздел „Галерия“.

************** 

Уважаеми колеги уведомяваме ви, че по решение на Управителния съвет на БВПА, тази година редовната среща на членовете на асоциацията ще се състои на 07.10.2023 г. (събота) в ресторанта на „Комплекс Свети Никола“ – гр. Сливен. Всички желаещи да участват трябва сами да си осигурят място за нощуване и до 25.09.2023 г. да уведомят за това регионалните ръководители за да се уточни общата бройка. За организацията на вечерта и резервирането на местата в ресторанта отговаря Румен Киров от Сливен.

От УС

**************

Софийската организация на БВПА организира поход до лобното място на героя летец Димитър Списаревски на 10 юни (събота) от 10.00 ч.
Сборно място: баня Панчерево – спирката на автобуси 1 и 3.
Отговорник: Бойко Бахнев тел.0886000968

**************

Българската военнополицейска асоциация, уведомява своите членове, че на 13.05.2023 г. в хотел „Извора 2“ в село Арбанаси от 18 ч. се проведе отчетно събрание на организацията. На събранието присъстваха 34 делегати. Събранието прие Отчета за дейността на БВПА за 2022 г и Финансовия отчет на асоциацията за 2022 г. Бяха обсъдени и някои организационни въпроси за дейността и през 2023 г. Снимки от събитието може да видите в раздел „Галерия“.

От УС

**************

Българската военнополицейска асоциация, уведомява своите членове, че на основание Решение на УС с Протокол № 4 от 29.03.2023 г., се свиква отчетно събрание. То ще се проведе в хотел „Извора 2“ в село Арбанаси от 18 ч. на 13.05.2023 г.(събота) при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на БВПА за 2022 г.

2. Приемане на финансовия отчет на БВПА за 2022 г.

3. Други.

Събранието ще бъде делегатско (чл.13, ал.1 от Устава) – 1 делегат на 10 членове. Делегатите да се избират на събрания на регионалните структури на БВПА. Имената им да се изпратят от председателита на регионалните структури  на имейл: bvpa@abv.bg

От УС

**************

Събранието ще бъде делегатско (чл.13, ал.1 от Устава) – 1 делегат на 10 членове. Делегатите да се избират на събрания на регионалните структури на БВПА. Имената им да се изпратят от председателита на регионалните структури  на имейл: bvpa@abv.bg

От УС

**************

На 4 март 2023 г. БВПА – София проведе Осмомартенски турнир по стрелба с пистолет за жени. Класирането на участничките е както следва:

  1. Пенка Иванова
  2. Теодора Иванова
  3. Александрина Бахнева

Снимки от събитието можете да видите в раздел Галерия.

От УС

**************

Управителният съвет благодари на члена на БВПА – Слав Славов за дарението от 350 лв.

**************

БВПА – София организира Осмомартенски турнир по стрелба за членки на асоциацията. Турнирът ще се проведе на 4 март от 11 ч. на стрелбището на ул. „Кракра“ № 2А. Жалещите дами да се записват при председателя на БВПА – София,  Бойко Бахнев. тел. 0886 000 968 , имейл: boyko.bahnew@gmail.com

************** 

ПОЯСНЕНИЕ: За плащане на членски внос търсете ръководителите на регионалните структури. Членският внос може да се плати и през сайта от функцията „Дарения и Плащания“, като в пояснение се пише „ЧЛЕНСКИ ВНОС за 20….г. на …“. Членовете на БВПА от София да се обръщат към Бойко Бахнев – 0886000968.

 


ВОЕННА ПОЛИЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ

_MG_4689