Начало

Сдружение „Българска военнополицейска асоциация” е неправителствена и доброволна организация на симпатизанти, бивши и настоящи служители на Служба “Военна полиция”, обединяваща физически и юридически лица на основата на професионалния интерес на членовете и за укрепване и подпомагане на отбранителните способности на Република България и военнопатриотичното възпитание и подготовка на населението и младежта.

************** 

ПОКАНА

Българската военнополицейска асоциация, уведомява своите членове, че на основание Решения на управителния съвет (УС) – Протокол № 3 от 10.03.2021 г. и протокол № 4 от 08.04.2021 г. се свиква Общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 05 юни 2021г. (събота), от 18,00 ч. в комплекс „Диана“ село Червен. На основание чл. 13, ал. 1 от Устава, УС определи за Общото събрание делегатска квота от 1 представител на 10 члена. Делегатите да бъдат избирани на събрания на регионалните структури на БВПА.
На делегатите да бъдат издадени делегатски карти от председателите на регионалните структури.
Събранието ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на отчет на БВПА за 2020 г.
2. Приемане на финансовия отчет на БВПА за 2020 г.
3. Избор на нови членове на УС.
4. Други.

Място за провеждане: Комплекс „Диана“ с. Червен – на 10 км. от Асеновград по пътя за Кърджали: www.kompleks-diana.com

Настаняване: след 13:00 ч. на 05.06 2021 г.

Цена: Вечеря и закуска – 35 лв. плащат се на рецепцията.

Настаняване в двойна стая на 1 човек – доплащане 15 лв. на рецепцията.

Нощувките на всички делегати са за сметка на Асоциацията и се плащат от касиера ѝ. Пътните разходи на делегатите са за сметка на регионалните структури. Разходи за други придружаващи лица се заплащат на рецепцията по 60 лв. на човек.

от УС

************** 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Българска военнополицейска асоциация

         Една от целите на Българската военнополицейска асоциация е да подпомага със своите компетенции и възможности държавните органи, институции и местни органи на властта при разработката на програми, планове и проекти, както и да участва при изпълнение на дейности и решаване на задачи, свързани с военнополицейското дело.

         Ние внимателно следим процесите, свързани със служба „Военна полиция“ и сме длъжни да изразим нашето безпокойство от изявлението на министъра на отбраната, че възнамерява да предложи за директор на служба „Военна полиция” – офицер от структурите на Българската армия.  Не се съмняваме в качествата на офицера, който ще бъде предложен, но това означава, че начело на Военна полиция ще е човек без ден стаж в службите за сигурност и обществен ред. Човек, който не познава специфичната дейност, човек спуснат ОТГОРЕ, заради, който ще бъдат променени Закон и Правилник.

          От 2009 г. до този момент длъжността на директор бе заемана от офицери от Военна полиция с нужните качества и професионален опит и едно назначение на външен човек, би могло да доведе до негативни последици в работата ѝ.

          Такива примери през последните десетилетия има много и те никога не са давали добри резултати.

          Българската военнополицейска асоциация апелира към президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, както и към министъра на отбраната да спазят изискванията на Закона и Правилника на Военна полиция и да не допускат компромиси с една от важните за Министерството на отбраната служби.

                                                                  от Управителния съвет

************** 

ПОЯСНЕНИЕ: За плащане на членски внос и залепване на стикери върху членските карти – търсете ръководителите на регионални структури. Членският внос може да се плати и през сайта от функцията „Дарения и Плащания“, като в пояснение се пише „ЧЛЕНСКИ ВНОС за 20….г.“. Членовете на БВПА от София за поставяне на стикерите да се обръщат към Георги Стефанов– 0888410936.

 


ВОЕННА ПОЛИЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ

_MG_4689