Начало

Сдружение „Българска военнополицейска асоциация” е неправителствена и доброволна организация на симпатизанти, бивши и настоящи служители на Служба „Военна полиция“, обединяваща физически и юридически лица на основата на професионалния интерес на членовете и за укрепване и подпомагане на тбранителните способности на Република България и военнопатриотичното възпитание и подготовка на населението и младежта.

СЪОБЩЕНИЕ:

**************

ПОКАНА

Българската военнополицейска асоциация уведомява своите членове, че на основание Решение на УС с Протокол № 1 от 05.03.2024 г. и Протокол № 2 от 11.04.2024 г. се свиква Общо отчетно-изборно събрание. Същото ще се проведе на 22 юни 2024 г. (събота), от 18,00 ч. в хотел „Гроди“ – Старозагорски минерални бани. За участие в събранието е определена делегатска квота от 1 представител на 10 члена, съгласно чл.13, ал. 1 от Устава на БВПА. Делегатите да бъдат избирани на събрания на регионалните структури.

Събранието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет на БВПА за 2023 г.

2. Приемане на финансовия отчет на БВПА за 2023 г.

3. Промени в Устава на БВПА.

3. Избор на нови членове на УС.

4. Разни.

от УС

**************

Тази година се навършват 10 години от създаването на Българската Военно-полицейска асоциация. По предложение на Павел Иванов, членове на УС, регионалният ръководител за София – Бойко Бахнев и военни полицаи от София засадиха 2 дръвчета в двора на РСВП-София.Те символизират неразривната връзка между Военната полиция и БВПА.

Снимки от събитието можете да видите в раздел Галерия.

От УС

************** 

По случай 8-ми Март – международният ден на жената и 10 години от създаването на БВПА, на 9 март 2024 г. в гр. София на стрелбището в дома на културата „Средец“ се проведе турнир по стрелба с 9 мм. пистолет за жени. Класираха се:

Първо място – Пенка Георгиева Иванова;

Второ място – Зорница Сергеева Куновска;

Трето място – Галя Цветанова Иванова.

Наградите връчи Бойко Бахнев – регионален ръководител за София.

Снимки от събитието можете да видите в раздел Галерия.

От УС

************** 

БВПА – София за втора година организира Осмомартенски турнир по стрелба с пистолет за членки на асоциацията от цялата страна. Турнирът ще се проведе на 9 март 2024 г. (събота) от 13 ч. в гр. София на стрелбището в дома на културата „Средец“ – ул. „Кракра“ № 2А. Дамите, които желаят да се състезават да се запишат при организатора – Бойко Бахнев тел. 0886 000 968 или имейл: boyko.bahnew@gmail.com. За участниците са осигурени пистолети, патрони, мишени, купа, медали и бутилка шампанско.

От УС

************** 

ПОЯСНЕНИЕ: За плащане на членски внос търсете ръководителите на регионалните структури. Членският внос може да се плати и през сайта от функцията „Дарения и Плащания“, като в пояснение се пише „ЧЛЕНСКИ ВНОС за 20….г. на …“. Членовете на БВПА от София да се обръщат към Бойко Бахнев – 0886000968.

 


ВОЕННА ПОЛИЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ

_MG_4689