Month: януари 2016

Решение за създаване на рубрика “РАБОТА“ в сайта на БВПА

Posted on Updated on

УС на БВПА на своето заседание на 13.01.2016 г, съгласно чл. 8, т. 4 от Устава, взе решение да създаде нова рубрика „Работа“ в сайта на Асоциацията.

Идеята е членовете на БВПА, които имат желание да си намерят работа, да пуснат заявка на имейл bvpa@abv.bg или през рубриката „Контакти“. Тя трябва да съдържа: трите имена, дата на раждане, местоживеене, имейл, телефон за контакт и вида на търсената работа. При наличие на подходящи позиции – ние ще Ви изпратим имейл.

От друга страна, нашите членове и симпатизанти които имат информация за свободни работни места, подходящи за наши колеги, също да я изпращат на този имейл.

По този начин УС се надява да установи по-тясна връзка със членовете на БВПА и реално да им бъде от полза.

Заседание на УС за Приемане на плана за работа на БВПА за 2016 г.

Posted on Updated on

На 13.01.2016 г. се проведе заседание на Управителния съвет на БВПА на което бяха приети Отчета за дейността на организацията през 2015 г., Финансовия отчет и Плана за работа на БВПА за 2016 г.  Взеха се и други важни решения. Бяха приети нови 88 члена. Определи се общото събрание на БВПА да се проведе на 23 и 24 април 2016 г. в гр. Сливен при квотен принцип 1 представител на 10 члена. Срокът за плащане на членския внос за 2016 г. да бъде до 15 април 2016 г.при