Day: 05.10.2016

Годишна среща – 2016 г.

Posted on Updated on

На 01÷02.10.2016 г. се проведе годишната среща на БВПА в хотел Аугуста – гр. Хисаря. На нея председателят на асоциацията направи кратък отчет за извършеното до момента. Обсъдени бяха организационни въпроси свързани с отпечатването на членските карти, изработката на значките на асоциацията, поддръжката на сайта на БВПА и отпечатването на книгата по случай 25 години от създаването на БВПА. Полк. Драганов изложи идеите на ръководството на Служба „Военна полиция“ за организиране на празника на 05.11.2016 г. и презентацията на книгата. Павел Иванов апелира към членовете да продължат да търсят дарители за събиране на средства за отпечатването на книгата, а к-н Маринела Тенчева предложи желаещите предварително да заплатят по 10 лв. за книгата и след това да я получат по направения списък.

**************