Day: 28.11.2016

Презентация на книгата „Българската Военна Полиция“

Posted on Updated on

На 24.11.2016 г. Председателят на БВПА: о.р. ген. Иван Мечков и членовете на УС: о.р. полк. Радослав Христов и о.р.подп. Павел Иванов направиха презентация на книгата „Българската Военна Полиция“ в градовете Пловдив и Сливен.Срещите преминаха при засилен интерес от страна на бившите и настоящите военни полицаи и симпатизанти.