Month: октомври 2020

Проведено събрание – 2020

Posted on Updated on

След дълго отлагане на 10 октомври 2020 г. от 18,00 ч. в хотел „Пенелопа Палас“ гр. Поморие се проведе Отчетното събрание на БВПА за 2019 г. На него присъстваха 41 делегати от всички регионални структури на асоциацията. Събранието протече при предварително обявения дневен ред и прие Отчета на БВПА и Финансовия отчет. Съпругата на нашия колега Йордан Йорданов от негово име прочете благодарствено писмо до БВПА за оказваната финансова и морална помощ при лечение на неговото заболяване. Разисквани бяха организационни въпроси.

След завършване на официалната част имаше тържествена вечеря. Снимки от мероприятието можете да видите в раздел “Галерия”.

От УС