Невалидни карти

На свои заседания от 05.02.2018 г., 26.02.2019 г. и 10.03.2020 г. Управителният съвет на БВПА реши да прекрати членството на нередовни, отказали се и починали свои членове с номера на картите:

БУРГАС:  000076, 000083, 000350

ВАРНА: 000086

ВРАЦА: 000198, 000200, 000202, 000204, 000279, 000326,

ВЕЛИКО ТЪРНОВО: 000483

ПЛОВДИВ: 000102, 000103, 000194, 000195, 000210, 000218, 000305

СЛИВЕН: 000073, 000110, 000209, 000248, 000249, 000250, 000295, 000298, 000300,

ПЛЕВЕН: 000229

СОФИЯ: 000020, 000032, 000035, 000036, 000043, 000046, 000051, 000053, 000056, 000058,  000061, 000065, 000067, 000068, 000134, 000135, 000160, 000161, 000164, 000172, 000176, 000177, 000179, 000182, 000193, 000219, 000223, 000237, 000238, 000259, 000264, 000265, 000269, 000270, 000271, 000272, 000273, 000280, 000285, 000287, 000293, 000294, 000309, 000322, 000335, 000338, 000342, 000348,  000366, 000367, 000368, 000371, 000381, 000404, 000407, 000415, 000444,

ИЗБРОЕНИТЕ ЧЛЕНСКИ КАРТИ СА НЕВАЛИДНИ !