Проекти

РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА КАЛЕНДАР НА БВПА за 2015 г.

РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА КАЛЕНДАР НА БВПА за 2016 г.

РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА КНИГА: „БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“ по случай 25 години от създаването й.

РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА КАЛЕНДАР НА БВПА за 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Всички членове, които искат да получат календар или книга да се обърнат към регионалния си ръководител или на имейл: bvpa@abv.bg.