Работа

В тази рубрика в бъдеще ще се публикуват обяви на свободни позиции за работа касаещи охрана и сигурност.

Членовете на БВПА, които имат желание да си намерят работа, да пуснат заявка на имейл bvpa@abv.bg или от рубриката „Контакти“. Тя трябва да съдържа: трите имена, дата на раждане, местоживеене, имейл, телефон за контакт и вида на търсената работа.