Month: ноември 2020

Поздравление за празника

Posted on Updated on

В тези времена на криза Управителният съвет на Българската военнополицейска асоциация поздравява всички военни полицаи (бивши и настоящи) с празника на Служба “Военна полиция“ – 5 ноември 2020 г., и им пожелава най-вече здраве, целеустременост и висок професионализъм при изпълнение на войнския им дълг.

Само сплотени, дисциплинирани и отговорни ще преодолеем кризата предизвикана от COVID-19 и ще утвърдим авторитета на Българската Военна Полиция.

От УС