Month: ноември 2021

Поздравление за празника на Военната полиция

Posted on Updated on

Въпреки пагубните последствия от четвъртата вълна на COVID-19, Управителният съвет на Българската военнополицейска асоциация е убеден, че българският народ ще намери сили да преодолее и това бедствие. Ние ще излезем от него по-силни, с повече опит и вяра в бъдещето на нашата нация.

По случай 5-ти ноември – професионалния празника на Служба “Военна полиция“, УС поздравява всички военни полицаи (бивши и настоящи) и им пожелава най-вече здраве, целеустременост и висок професионализъм при изпълнение на войнския им дълг.
Само ваксинирани, дисциплинирани и отговорни ще преодолеем кризата предизвикана от COVID-19 и ще утвърдим авторитета на Българската Военна Полиция.

Интервю на о.з. бриг. ген. Иван Мечков пред ВТК по случай 30 годишнината от въстановяване на Военната полиция.

От УС