Документи

  1. УСТАВ НА БЪЛГАРСКАТА ВОЕННО ПОЛИЦЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ – Устав на БВПА
  2. РЕШЕНИЕ НА СГС ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ „БВПА“ – Решение за БВПА
  3. ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ВОЕННО ПОЛИЦЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ“ (Приет от Управителния съвет на БВПА с Протокол № 3/2014 г.)Правилник за регионалните структури
  4. УДОСТОВЕРЕНИЕ № 006/09.02.2015 г.ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО. Удостоверение от МП.
  5. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА БВПА за 2017 г.