Author: Павел Иванов

Състезание по стрела с пистолет 2023 г.

Posted on Updated on

На 09.12.2023 г. от 10:30 ч. в стрелбището на дома на културата „Средец“ се проведе традиционния турнирна БВПА по стрелба с 9 мм. пистолет Глог.

Условия на състезанието: индивидуално надистанция 12 м., 3 контролни изстрела и 10 зачотни.

Класиране: Първо място – Павел Иванов – 94 т.; Второ място – Слав Славов – 93 т.; Трето място – Радослав Христов – 92 т.

Снимки от събитието може да видите в раздел Галерия.

От УС

Съобщение за турнира по стрелба с пистолет 2023 г.

Posted on Updated on

На 09.12.2023 г. (събота) от 10:30 ч. в стрелбището на дома на културата „Средец“ (бившия младежки дом Лиляна Димитрова) ще се проведе традиционното състезание по стрелба с 9 мм. пистолет. Състезанието ще бъде отборно и индивидуално. Желаещите да участват от София и другите регионални структури да заповядат от 10:15 ч. за записване и инструктаж.

От УС

Христо Христов – кмет на Шумен

Posted on Updated on

С искрено задоволство Ви уведомяваме, че нашият колега и дългогодишен член на БВПА – професор д-р. Христо Христов бе избран за кмет на община Шумен. Нека да му пожелаем да е здрав, инициативен и все така напорист, за да продължи да работи за добруването на гражданите на гр. Шумен и общината.

НА ДОБЪР ЧАС ХРИСТО!

От УС

Съобщение за смъртта на колега

Posted on Updated on

С прискъбие Ви съобщаваме, че на 26.10.2023 г. след продължително боледуване почина подполковник ЮЛИ СТОЙНОВ АНГЕЛОВ – роден на 09.09.1955 г. Той бе първият командир на батальон Военна полиция – София, след възстановяването ѝ през 1991 г., от 1993 г. бе началник на 12-ти Военно-полицейски отдел Плевен, а от 2001 г. бе зам. директор на РСС – ВП и ВКР гр.Плевен.

Поклон пред паметта му!

Годишна среща на БВПА – 2023 г.

Posted on Updated on

Както вече беше обявено на 07.10.2023 г. в „Комплекс Свети Никола“ – гр. Сливен се проведе редовната среща на членовете на асоцияцията. Тя премина при изключително добра организация за което УС изказва специална благодарност на Румен Киров – регионален отговорник за Сливен. Събитието започна с разходка в града и разглеждане на културни забележителности. Банкетът бе открит от Павел Иванов, който от името на УС поздрави присъстващите и им пожела приятно изкарване. На следващия ден времето беше чудесно за разходка и част от гостите се качиха с лифта в парка Сините скали. Всички останаха много доволни. Подробности можете да видите в раздел „Галерия“.

Откриване на тържествената вечеря от Павел Иванов

Обява за годишната среща на БВПА – 2023 г.

Posted on Updated on

Уважаеми колеги уведомяваме ви, че по решение на Управителния съвет на БВПА, тази година редовната среща на членовете на асоциацията ще се състои на 07.10.2023 г. (събота) в ресторанта на „Комплекс Свети Никола“ – гр. Сливен. Всички желаещи да участват трябва сами да си осигурят място за нощуване и до 25.09.2023 г. да уведомят за това регионалните ръководители за да се уточни общата бройка. За организацията на вечерта и резервирането на местата в ресторанта отговаря Румен Киров от Сливен.

От УС

Поход до лобното място на Списаревски

Posted on Updated on

Софийската организация на БВПА организира поход до лобното място на героя летец Димитър Списаревски на 10 юни (събота) от 10.00 ч.
Сборно място: баня Панчерево – спирката на автобуси 1 и 3.
Отговорник: Бойко Бахнев тел.0886000968

Отчетно събрание на БВПА – 2023 г.

Posted on Updated on

Българската военнополицейска асоциация, уведомява своите членове, че на 13.05.2023 г. в хотел „Извора 2“ в село Арбанаси от 18 ч. се проведе отчетно събрание на организацията. На събранието присъстваха 34 делегати. Събранието прие Отчета за дейността на БВПА за 2022 г и Финансовия отчет на асоциацията за 2022 г. Бяха обсъдени и някои организационни въпроси за дейността и през 2023 г. Снимки от събитието може да видите в раздел „Галерия“.

От УС

Благдарност от УС за дарение

Posted on Updated on

Управителният съвет благодари на члена на БВПА – Слав Славов за дарението от 350 лв.

Обява за годишно отчетно събрание 2023 г.

Posted on Updated on

Българската военнополицейска асоциация, уведомява своите членове, че на основание Решение на УС с Протокол № 4 от 29.03.2023 г., се свиква отчетно събрание. То ще се проведе в хотел „Извора 2“ в село Арбанаси от 18 ч. на 13.05.2023 г.(събота) при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на БВПА за 2022 г.

2. Приемане на финансовия отчет на БВПА за 2022 г.

3. Други.

Събранието ще бъде делегатско (чл.13, ал.1 от Устава) – 1 делегат на 10 членове. Делегатите да се избират на събрания на регионалните структури на БВПА. Имената им да се изпратят от председателита на регионалните структури  на имейл: bvpa@abv.bg

От УС