БЛОГ

Турнир по стрелба с пистолет – 2019 г.

Posted on Updated on

Турнирът по стрелба с пистолет се проведе на 14 декември 2019 г. на стрелбището на ЦСКА – в района на РСВП-София. В него взеха участие 6 отбора с по 3 състезатели. Крайното класирене е:

Първо място – 178 т. Отбор № 3 в състав: Мирослав Ангелов, Методи Методиев и Станимир Ангелов;

Второ място – 166 т. Отбор № 2 в състав: Велчо Сарийски, Васил Василев, Йордан Иванов;

Трето място – 162 т. Отбор № 4 в състав:  Ивайло Трайков, Емил Тасков, Сергей Куновски;

При индивидуалната стрелба, на първо място с 81 т. се класира Велчо Сарийски, на второ – със 70 т. бе Методи Методиев, а на трето с 69 т. – Мирослав Ангелов.

Почетният член на УС о.з. полковник Добри Стоянов връчи медали на победителите.

От УС.

Обява за турнира по стрелба с пистолет.

Posted on Updated on

Традиционният коледен турнир по стрелба с пистолет ще се проведе на 14 декември 2019 г. на стрелбището на ЦСКА – в района на РСВП-София. Регламентът за състезанието е стрелба по кръгла мишена на 25 м. с 3 пробни изстрела и 10 зачотни. Могат да се формират и отбори. Управителният съвет на БВПА кани всички членове, които могат да отделют от свободното си време да вземат участие в турнира.

От УС

Закупуване на калъфки за членски карти.

Posted on Updated on

Желаещите да закупят калъфчета за членските карти нека да внесат при регионалните отговорници по 40 лв. Срок за записване до 31 януари 2020 г.

Поздровление за празника на СВП.

Posted on Updated on

Управителният съвет на Българската военнополицейска асоциация поздравява всички военни полицаи (бивши и настоящи) с празника на Служба “Военна полиция“ – 5 ноември 2019 г., и им пожелава здраве, целеустременост и все по-големи професионални успехи при изпълнение на отговорните им задачи.

Само сплотени и отговорни ще издигнем авторитета на Българската Военна Полиция. 

Годишна среща на БВПА – 2019 г.

Posted on Updated on

Годишната среща на БВПА се проведе в гр. Враца на 05 октомври 2019г.

  Тя започна с обща снимка пред паметника на Христо Ботев в центъра на гр. Враца и продължи със тържествено връчване на членски карти на нови членове и съвещание по актуални организационни въпроси в хотел „Хемус“. Вечерта завърши с приятелска вечеря в ресторант „Балабанова къща“. В неделя Мирослав Ангелов организира групово посещение на пещерата „Леденика“. Снимки от срещата можете да видите в раздел „Галерия“. От УС.

Обява – вакантни длъжности в Служба ВП.

Posted on Updated on

БВПА изпълнявайки функцията си за популяризиране на професията „Военен полицай“ Ви информира, че на сайта на служба „Военна полиция“ са публикувани обяви за конкурси за различни длъжности в регионална служба ВП – гр. София. Подробна информация за вакантните длъжности и условията на конкурса можете да намерите ТУК. От УС.

Покана за годишната среща – 2019 г.

Posted on Updated on

Годишната среща на асоциацията ще се проведе в гр. Враца на 05 октомври 2019 г.  (събота). С организацията се занимава Мирослав Ангелов – тел. 0888 718 792. Цената е 60 лв. на човек, което включва хотел, закуска и вечеря. Хотелът е „Хемус“ – в центъра на града, а ресторантът е „Балабановата къща“. Желаещите да вземат участие в срещата да се запишат при регионалните отговорници. От УС.

Общо събрание на БВПА – 2019 г.

Posted on Updated on

Общото събрание на БВПА се проведе на 11 май 2019 г., от 17,30 ч. в почивна станция „Мини Марица Изток“ – Старозагорски минерални бани. От определените 40 делегати на събранието присъстваха 31.

То протече при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчет на БВПА за 2018 г.
 2. Приемане на финансовия отчет на БВПА за 2018 г.
 3. Други.

Отчетите на асоциацията бяха приети без възражения. Обсъдиха се и някои организационни въпроси, като подпомагане на наши членове в нужда, подобряване на взаимодействието със Служба „Военна полиция“ и закупуване на калъфи за членските карти (снимките по-долу).

От УС.

Покана за Общо събрание на БВПА.

Posted on Updated on

ПОКАНА

Българската Военно-полицейска Асоциация, уведомява своите членове, че на основание Решения на УС, Протокол № 1 от 15.01. 2019 г. и Протокол № 3 от 28.03.2019 г. се свиква Общо отчетно събрание. Същото ще се проведе на 11 май 2019 г., събота, от 17,30 ч. в ПС „Мини Марица Изток“ – Старозагорски минерални бани. Съгласно Протокол № 3 за Общото събрание е определена делегатска квота от 1 представител на 10 члена, съгласно чл. 13, ал. 1 от Устава. Делегатите да бъдат избирани на събрания на регионалните структури на БВПА и да им се издадат делегатски карти, подписани от председателите на съответните регионални структури. 

ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

 1. Приемане на отчет на БВПА за 2018 г.
 2. Приемане на финансовия отчет на БВПА за 2018 г.
 3. Други.

От УС

Заседание на УС на 26.02.2019 г.

Posted on Updated on

На 26.02.2019 г., се проведе заседание на УС на БВПА при следния дневен ред:

 1. Приемане на нови членове на БВПА.
 2. Учредяване на нова регионална структура на БВПА във В. Търново и назначаване на председател.
 3. Определяне на място за провеждане на общото събрание на БВПА.
 4. Назначаване на нов председател на РС на БВПА – Пловдив.
 5. Изключване на членове но БВПА
 6. Други.

По първа точка, УС прие 12 нови членове. По втора точка взе решение за създаване на регионална структура на БВПА в гр. Велико Търново с ръководител Стефан Калчев. По трета точка УС взе окончателно решение общото събрание на организацията да се проведе в Старозагорски минерални бани, като възложи на зам.-председателя Драган Драганов да координира организацията на мероприятието. По четвърта точка от дневния ред се взе решение за председател на РС на БВПА – Пловдив да бъде назначен Илия Пейков на мястото на МаринелаТенчева, която се пенсионира и е извън страната. По пета точка бяха изключени от БВПА членове, които не са си плащали в продължение на 2 години членския внос, отказали са се или са починали. В точка “Други“ се взе решение номерата на картите на изключените членове да се публикуват в сайта в рубрика “Невалидни карти“.

От УС