БЛОГ

Заседание на УС – 15.01.2019 г.

Posted on Updated on

На 15.01.2019 г., се проведе заседание на УС на БВПА при следния дневен ред:

 1. Приемане на нови членове на БВПА.
 2. Учредяване на нова регионална структура на БВПА в Стара Загора.
 3. Обсъждане на членството в БВПА.
 4. Определяне на дата и място за общото събрание на БВПА.
 5. Други.

По първа точка се взе решение да се приемат 10 нови членове от гр. София и гр. Стара Загора. По втора точка бе гласувано да се създаде нова регионална структура на БВПА в гр. Стара Загора с регионален ръководител Костадин Козелов. По трета точка се реши на следващото заседание да се обсъди членството на тези които две години не са си плащали членския внос. По четвърта точка бе гласувано Общото събрание на БВПА да се проведе на 11.05.2019 г. в Старозагорски минерални бани. По пета точка УС одобри въвеждането в сайта на две нови рубрики „Архив“ и „Невалидни членски карти“, като възложи на Павел Иванов тяхното реализиране.

 От УС

Турнир по стрелба с пистолет – 2018 г.

Posted on Updated on

Традиционният коледен турнир по стрелба с пистолет се проведе на 15 декември 2018 г. на стрелбището на ЦСКА – в района на РСВП-София. Тази година регламента на състезанието бе за индивидуални участници по кръгла мишена на 25 м. с 3 пробни изстрела и 10 зачотни изстрела. В състезанието взеха участие 20 състезатели. Класиране:

Първо място – Велчо Сарийски – 89 т.

Второ място – Христо Вълков – 78 т.

Трето място – Мирослав Ангелов – 71 т.

Подробности за турнира можете да видите в рубрика “Галерия“.

Курс по спортна стрелба в ЦСКА

Posted on Updated on

Стрелкови клуб ЦСКА организира безплатна подготовка по спортна стрелба за ученици в V, VI и VII клас. С цел кандидатстване в спортно училище СУ „ Ген. Владимир Стойчев“

Подготовката ще се провежда всяка събота от 10:00 до 12:00ч. в Стрелкови комплекс ЦСКА ет. 3 – ти адрес: гр. София, бул. „ Асен Йорданов“ № 2 – до борса „ Къра“.

E-mail: stcska@abv.bg;

Фейсбук: STRELKOVI KLUB CSKA-Sofia

За контакт: 0878 21 40 10 – И. Кехайов; 0887 55 49 36 – Л. Атанасова

Поздравления за празника на СВП.

Posted on Updated on

По случай празника на Служба “Военна полиция“ – 5 ноември 2018 г., Управителният съвет на БВПА поздравява всички военни полицаи (бивши и настоящи) и им пожелава здраве, късмет и все по-големи професионални успехи при изпълнение на отговорните им задачи.

Нека да бъдем сплотени и отговорни за да издигнем авторитета на Българската Военна Полиция. 

Обява за работа в системата на Български пощи

Posted on Updated on

Уважаеми колеги фирма BULPOST търси да назначи шофьори за извършване на куриерски услуги в системата на Български пощи. Желаещите да започнат работа да търсят Денчо Балев – тел. 0888 334 948.

БВПА стана колективен член на НАФТСО.

Posted on Updated on

Българската Военно-полицейска асоциация от 21.05.2018 г. е пълноправен член на Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана (НАФТСО). Асоциацията е учредена през 2001 г. и е сдружение с идеална цел обединяващо търговски дружества, предоставящи услуги в сферата на сигурността.

НАФТСО от 2005 г. е член на Конфедерацията на европейските услуги за сигурност CoESS. Член е и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и е представена в Икономическия и социален съвет на РБ. Инициатор е на множество промени в законите касаещи частната охранителна дейност и контрола на общоопасните средства. О.р. ген. Иван Мечков е избран за член на УС на НАФТСО, а о.з. полк. Радослав Христов за главен секретар. Подробна информация можете да намерите на сайта на асоциацията: http://naftso.org/.

Членството на БВПА в тази организация ще даде възможност да се запознаем от близо с дейността на фирмите за охрана и сигурност, да участваме активно при промяна на нормативната уредба и да разширим възможностите за намиране на подходяща работа за наши членове.

Годишна среща на БВПА – 2018 г.

Posted on Updated on

Годишната среща на БВПА ще се проведе на 13-14 октомври в Лясковец, комплекс „Лесопарка“. Цена за нощувка, вечеря и закуска – 50 лв. на човек. Ще ползваме и зала. Спането е 22,50, вечерята 27,50. Както и преди кувертът е 20 лв. Желаещите – да се запишат при регионалните ръководители.

Зов за помощ на колега.

Posted on Updated on

Уважаеми членове на БВПА, колеги и симпатизанти, дъщерята на нашия член о.р. 
Сашо Йорданов (дългогодишен преподавател в УЦ на ВП) се нуждае от спешна 
операция в чужбина. 
УС ви призовава да се включите в дарителската кампания. Сметките са: 

02/0000000025343318   Валута: USD    IBAN: BG41STSA93000025343318     BIC: STSABGSF

02/0000000025343306   Валута: BGN    IBAN: BG74STSA93000025343306    BIC: STSABGSF

Това е писмото на Сашо:

Зов за помощ

от о.р. Сашо Панчев Йорданов

Здравейте, приятели!

Моята дъщеря Лилия Сашева Йорданова се нуждае от ЖИВОТОСПАСЯВАЩА ОПЕРАЦИЯ.

В последните две години здравословното състояние на Лили прогресивно се влошаваше, достигайки до последна степен на хронична бъбречна недостатъчност . Единственият шанс за връщане на Лили към пълноценен живот е трансплантация на бъбрек в чужбина. Цялата сума необходима за това е непосилна за семейството ми ,тъй като само операцията струва 30.000 USD. Семейство, роднини и приятели таим дълбока надежда, че с общи усилия, любовта и състраданието на хората, това може да се случи. Ще сме ви признателни за всяка помощ. Дълбок поклон и пожелания за много здраве и благоденствие към всеки, който помогне.

Общо събрание на БВПА – 2018 г.

Posted on Updated on

На 21.04.2018 г. от 17.30 часа в гр. Плевен,  на основание чл.13, ал.2 от Устава, се проведе Общо събрание на Българска военно-полицейска асоциация. Поканените делегати по списък бяха 42. На заседанието присъстваха 29.

Общото събрание бе законно и можеше да взема решения. За деловото му протичане бе избрано ръководство в състав: председател Иван Мечков и протоколчик Мирослав Ангелов.

Събранието премина при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчет на БВПА за 2017 г.
 2. Приемане на финансовия отчет на БВПА за 2017 г.
 3. Приемане на бюджета на БВПА за 2018 г.
 4. Приемане на промени в Устава на БВПА.
 5. Освобождаване на член на УС.
 6. Избор на нови членове на Управителния съвет.
 7. Други.

По решение на ОС финансовият отчет за 2017 г. бе публикуван на сайта на БВПА в рубриката “Документи“.

От УС

Покана за общо отчетно-изборно събрание на БВПА.

Posted on Updated on

ПОКАНА

Българската Военно-полицейска Асциация, уведомява своите членове, че на основание Решения на УС, Протокол № 2 от 05.02. 2018 г. и Протокол № 3 от 12.03.2018 г. се свиква Общо отчетно-изборно събрание. Същото ще се проведе на 21 април 2018 г., събота, от 17,30 ч. в хотел „Балкан“ с адрес гр. Плевен, ул. „Русе“ № 85. Съгласно същите Решения, за Общото събрание е определена делегатска квота от 1 представител на 10 члена, съгласно чл. 13, ал. 1 от Устава. Делегатите да бъдат избирани на събрания на регионалните структури на БВПА и да им се издадат делегатски карти подписани от председателите на регионални структури. Събранието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на отчет на БВПА за 2017 г.
 2. Приемане на финансовия отчет на БВПА за 2017 г.
 3. Приемане на бюджета на БВПА за 2018 г.
 4. Приемане на промени в Устава на БВПА.
 5. Освобождаване на член на УС.
 6. Избор на нови членове на Управителния съвет.
 7. Други.

Осигурена е нощувка в туристически дом “Кайлъка“ – http://td-kailuka.com/

от УС